Reklamfilm: Varbergs Pizzeria

En reklamfilm jag gjorde åt Varbergs Pizzeria.

Produced & Directed by Luis Boström
LB Productions 2018

Annonser

Noomaraton 2017 ”Platser”

Noomaraton är en kortfilmstävling där man gör en film på tid under speciella förutsättningar. Detta är mitt bidrag som heter Platser och jag vann Wildcard i Halland och gick vidare till nationella finalen i Stockholm.

Tema: Förstärkt verklighet.
Platser: Torg, matplats, snapchat
Objekt: Häftapparat, ficklampa, tärningar.

24 timmar att göra klart från ide till färdig film.

Ny lag om åldersgräns på bio

Lagändring angående 15-årsgränsen

Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15årsgräns på bio i sällskap med en vuxen

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15 årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.
Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11 årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.
Statens medieråd, som är den myndighet som fastställer åldersgränser för film som ska visas på bio, vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att fastställa åldergränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.
Det finns en beslutsmotivering för alla åldersgränser som fastställs av Statens medieråd. Dessa kan läsas i filmregistret på myndighetens webbplats http://www.statensmedierad.se. Där kan man också läsa om hur det går till när vi sätter åldersgränser.